Werkwijze

Geen strenge diëten die op lange termijn niet vol te houden zijn, wel haalbare voedingsaanpassingen voor een blijvend resultaat en een gezonder leven.

De eerste consultatie is een kennismakingsgesprek om inzicht te krijgen in je huidig activiteitenpatroon, je leef en voedingsgewoonten, motivatie, klachten, persoonlijke omstandigheden, eerdere dieetpogingen, medische gegevens en verwachtingen. Tijdens deze consultatie worden de basisrichtlijnen, productinformatie en een tussendoortjes-lijst al meegegeven. Op basis van de voedingsanamnese en andere verstrekte gegevens kan ik uw persoonlijk voedingsgedrag evalueren en een individueel dieetvoorschrift opstellen.

De tweede consultatie staat in het teken van de dieetuitleg die bestaat uit een dagschema aangepast aan uw behoeften, een uitgebreide dieetlijst en al enkele receptjes. Ik geef suggesties hoe u uw eetgewoonten het best kunt veranderen en we zoeken samen naar oplossingen.

Vrijblijvend kan men kiezen voor opvolgconsultaties. Ik gebruik deze consultaties om na te gaan of er problemen zijn, op vragen in te gaan, verdere voedingsthema's te bespreken en eventueel dieetschema's aan te passen. Zo worden er concrete en praktische tips meegegeven als tips voor op restaurant en feesten, oplossingen voor snoepmomenten,... Deze consultaties duren minder lang (15 à 30 minuten), maar zijn noodzakelijk om gemotiveerd te blijven en je te ondersteunen. Er zal steeds een nieuwe bepaling zijn van gewicht.

Voelt men aan dat hij of zij een stok achter de deur nodig heeft, kan er dus op regelmatigere basis op consultatie gekomen worden voor verdere begeleiding om terugval naar oude eetgewoonten te voorkomen. Opvolgconsultaties kunnen kort na de vorige consultatie gebeuren of met een tussenperiode van bvb. een maand. Ze zijn zeker aan te raden indien het gewenste resultaat nog niet bereikt werd. Het bijhouden van een eetdagboek kan een opvolgmethode zijn.

Je krijgt steeds alle adviezen mee op papier.

Als diëtiste handel ik ook als paramedicus op verwijzing van de behandelende arts. Er wordt, indien nodig, overleg gepleegd met andere (para)medici (arts, kinesist, psycholoog ...). Resultaten en vorderingen worden dan ook gerapporteerd aan uw behandelende arts.

Als diëtiste ben ik gebonden aan het beroepsgeheim: privé-gegevens worden niet doorgegeven of besproken met derden. Ik vervul mijn taak als vertrouwenspersoon, en zal me dus maximaal inspannen om u in alle discretie te helpen bij het dieet.

MIJN VISIE

Een leven zonder eten is ondenkbaar en de juiste voeding zorgt ervoor dat we ons fit en gezond kunnen voelen. Door de juiste voeding op een goede manier te bereiden, kunnen klachten al verminderen of zelfs verdwijnen. Het is door alle theorieën, verleidingen en reclame niet altijd even gemakkelijk om zelf een strategie te bepalen. Ik werk steeds vanuit gezonde voeding, de richtlijnen van De Hoge Gezondheidsraad vormt de basis van al mijn voedingsadviezen. Geen strenge diëten die op lange termijn niet vol te houden zijn, wel haalbare voedingsaanpassingen voor een blijvend resultaat en een gezonder leven. De klemtoon ligt dus op vermageren door aangepaste eet- en leefgewoonten. Gezond eten is immers niet zo moeilijk en saai als men denkt, kleine aanpassingen kunnen vaak al een groot verschil maken!

Als diëtiste ben ik opgeleid om u op een professionele manier voedingsadvies te geven dat wetenschappelijk onderbouwd is. De sterkte van mijn begeleiding is de individuele aanpak met een geschoold luisterend en begrijpend oor. Algemene standaarddiëten die voor iedereen gebruikt kunnen worden, werken nu eenmaal niet, ieder individu is anders en het voedingsadvies moet daarop afgestemd worden. Een diëtiste is opgeleid om een aangepast advies op maat te maken, u te adviseren welke voeding het beste bij u past en u te begeleiden bij de invoering van het advies. Aspecten die daarin belangrijk zijn o.a. de juiste productkeuze, aanbevolen hoeveelheden, ... Geen ingewikkelde tabellen en schema's. In de eerste plaats werken we samen aan een gemakkelijk, praktisch en evenwichtig voedingspatroon.

Bel voor een afspraak